Sinzio Media

Content Rules

Content Rules dus hoe wil je dat jouw content eruit komt te zien. Lees hier de peilers die allesbepalend zijn voor Content die verkoopt. Hoe content wordt geschreven bij Sinzio Media. 

Content Rules

Content Authoriteit en Betrouwbaarheid

 • Expertise: De auteur hoort kennis en expertise aan te tonen in het onderwerp. Dit draagt bij aan de autoriteit van de inhoud.
 • Geloofwaardigheid: De inhoud en de bron moeten geloofwaardig zijn. Dat kan door middel van vaak aangetoonde auteursreferenties, citaten van betrouwbare bronnen of publicaties op gerespecteerde platforms.

Betrokkenheid en Content Interactie

 • Uitnodiging tot Discussie: Goed geschreven inhoud moet uitnodigen tot betrokkenheid. Of het nu gaat om reacties, delen of verdere verkenning van het onderwerp. 
 • Responsief op Feedback: Hoogwaardige inhoud evolueert op basis van lezersfeedback en -betrokkenheid, wat wijst op een toewijding aan continue verbetering en interactie met het publiek. Dat soort content rules. 

Content Rules Als Merkstem Online

 • Afstemming met Merkstem: Zakelijke of merkgerelateerde content moet de waarden en stem van het merk reflecteren. Om zo bij te dragen aan de consistente van de merkidentiteit.
 • Waardeafstemming: De content moet in lijn zijn met de waarden en interesses van het doelpubliek. Om een gevoel van gemeenschap en loyaliteit te bevorderen. 

Duidelijke Content en Samenhang

 • Helder Doel: Goed geschreven content heeft een duidelijk doel. Het kent zijn publiek en wat het wil bereiken, of het nu gaat om informeren, overtuigen, entertainen of instrueren.
 • Logische Structuur: De inhoud moet logisch georganiseerd zijn, met een samenhangende stroom. Een inleiding zet het toneel, het lichaam werkt het onderwerp uit, en de conclusie verbindt alles samen, vaak met een oproep tot actie of een samenvattende verklaring.
 • Gefocuste Inhoud: Elke paragraaf of sectie behandelt één idee, waardoor de inhoud gemakkelijk te volgen is. Er is geen afdwalen van het onderwerp of opvullen met irrelevante informatie.

Kwaliteit van goede Content Schrijvers

 • Grammatica en Spelling: De basis doet ertoe. Grammatica-, interpunctie- en spelfouten doen afbreuk aan de geloofwaardigheid van de inhoud. Wat vervolgens weer de lezer kan verwarren.
 • Toon en Stijl: De toon komt overeen met het doel en het publiek van de inhoud. Formele onderwerpen kunnen een serieuze toon vereisen, terwijl lichtere onderwerpen informeler kunnen zijn. De stijl moet consequent zijn door de hele tekst.
 • Boeiend Schrijven: Goed geschreven inhoud trekt de lezer binnen. Het gebruikt storytelling, levendige voorbeelden, vragen of verrassende feiten om de inhoud relatiever en memorabeler te maken.

Leesbaarheid en Toegankelijkheid

 • Eenvoudige Taal: Complex jargon wordt best vermeden, tenzij noodzakelijk voor het onderwerp en publiek. Zinnen zijn beknopt en duidelijk.
 • Visuele Aantrekkingskracht: Goed gestructureerde koppen, opsommingstekens en korte alinea’s verbeteren de leesbaarheid. Visuele elementen zoals afbeeldingen, grafieken en infographics kunnen de tekst aanvullen en grote blokken inhoud doorbreken.
 • Toegankelijkheid: De inhoud is toegankelijk voor het beoogde publiek, rekening houdend met factoren zoals taal, culturele referenties en mogelijke handicaps.

Originele Content en Creatief Perspectief

 • Uniek Perspectief: De inhoud biedt iets nieuws: een fris perspectief, een nieuw idee of een unieke kijk op een veelbesproken onderwerp.
 • Creatieve Elementen: Of het nu door een boeiend verhaal, humor of creatieve opmaak is, de inhoud valt op een manier die waarde toevoegt en de interesse van de lezer behoudt.

Relevante Content en Nauwkeurigheid

 • Actuele Informatie: De inhoud weerspiegelt de laatste informatie en trends, wat aantoont dat de schrijver zijn huiswerk heeft gedaan.
 • Feitelijke Nauwkeurigheid: Controleer de feiten. Goed onderzochte inhoud citeert betrouwbare bronnen. Gepresenteerde statistieken of gegevens zijn nauwkeurig en relevant.
 • Tegemoetkomen aan de Behoeften van het Publiek: De inhoud spreekt tot de interesses, uitdagingen en vragen van het publiek. Het biedt moet een toegevoegde waarde bieden. Of het nu gaat om inzichten, oplossingen, entertainment of informatie.

SEO proof Content en Digital Best Practices

 • SEO Optimalisatie: Digitale content moet ondersteund worden goed geïntegreerde trefwoorden, meta-beschrijvingen en titeltags. Opgelegd door Google en andere zoekmachines om de vindbaarheid te verbeteren zonder de leesbaarheid in gevaar te brengen.
 • Links en Oproepen tot Actie: Links naar verdere bronnen verhogen de waarde van de inhoud. Duidelijke oproepen tot actie begeleiden de lezer over wat vervolgens te doen.

Goed geschreven inhoud bevat duidelijkheid, samenhang, kwaliteit, relevantie, leesbaarheid en originaliteit. Naarmate het digitale landschap evolueert, doen de criteria voor wat goed geschreven inhoud vormt dat ook. Daardoor is het essentieel is voor zowel contentcreators om geïnformeerd en flexibel te blijven. Want Seo Rocks maar authentieke Content Rules! Neem contact op om succesverhalen te bekijken. 

SEO Rocks